zaterdag 27 april 2013

Challenge # 17 K(r)oningsdag


Good Morning everyone. 

Today it is Kings day here in the Netherlands, yesterday almost every school in the Netherlands had some sort of sports day called the Kings play.  That will definitely be known by the most teachers and mothers in blog land (and there are quite a few). Tuesday we will celebrate for the last time Queen's day. With Kings Day today and Queen's day in the prospect, we here at Crazy for CAS have a Royal challenge for you: create a Royal creation or a creation with the colors of the Dutch flag. The design team made very different but fun creations:


Goedemorgen allemaal. 

Vandaag is het Koningsdag en gisteren hebben we de Koningsspelen natuurlijk gehad. Dat zal zeker de juffen en vele moeders van basisschool kinderen in blogland (en dat zijn er nogal wat) niet ontgaan zijn. Dinsdag is het nog één keer Koninginnedag. Met Koningsdag na vandaag achter ons en Koninginnedag in het vooruitzicht, hebben we bij Crazy for CAS deze keer een Koninklijke uitdaging voor jullie: maak een Koninklijke creatie of een creatie met de kleuren uit de Nederlandse vlag. Het designteam maakte zeer uiteenlopende maar leuke creaties:


We welcome Cards & Wishes as our sponsor this week. The winner will recieve a 10 euro voucher.

Deze keer worden we gesponsord door Cards & Wishes. Zij stellen een waardebon ter waarde van 10 euro beschikbaar.

Lets see what the design team has come with.

Tijd om te kijken naar wat ons design team heeft gemaakt.


Are you playing with us?  You have until friday evening may the 10th 8PM

Doen jullie ook weer gezellig mee? De challenge sluit vrijdagavond 10 mei om 20:00.zaterdag 20 april 2013

Winners challenge Challenge #15 Use embellishments

Before I announce the winners from challenge #15 there is something i want to ask you.

On many blogs we see word verification, understandable because no-one wants spam on his blog, but for us it is a bit annoying because it cost us extra time and effort to leave a comment.  Therefore the question, please do you want to put your word verification off?! To prevent spam on your blog you can choose to moderate the comments, then you decide which response may or may not be on your blog. Thank you!

Voor dat ik de winnaars van challenge 15 bekend maak wil ik eerst nog iets vragen of eigenlijk mededelen.

Op veel blogs komen we word verification tegen, begrijpelijk want niemand wil spam op zijn blog maar voor ons vervelend want het kost ons extra tijd en moeite om een  reactie achter te laten.  Daarom de vraag willen jullie je word verification uitzetten?! Om spam te voorkomen op je blog kun je er voor kiezen om de reactie's te modereren dan bepaal je zelf welke reactie wel of niet op je blog komt. Bedankt!

So its time for the announcement of the winners of our embellishment challenge.

We have seen really wonderful entries again. For us a real challenge to choose a winner. But we did it.


Dan is het nu tijd voor de bekendmaking van de winnaars van onze embellishment challenge.

Wat hebben we weer prachtige inzendingen voorbij zien komen. Voor ons weer een hele uitdaging om een winnaar te kiezen. Maar het is weer gelukt.

The top three winners.

De top drie winnaars zijn.2- Anita


On the shared 3th place

Op de gedeelde 3de plaats  

And our Crazy for CAS winner for this challenge is 

En onze Crazy for CAS winnaar voor deze challenge is Cynthia please send me an e mail  with your address and I will send you your price as soon as possible.

Cynthia als je me even mailt met je adresgegevens dan stuur ik je je prijs zo snel mogelijk toe.


Don't forget our current challenge, you have time to enter until friday April the 16th 8 PM

Vergeten jullie onze sketch challenge niet, je kunt nog meedoen tot vrijdag 26 april 20:00

zaterdag 13 april 2013

Challenge #16 Sketch


Yes! Saturday morning and it is time for a new challenge. This time Bianca is challenging us to make a new CAS creation with this sketch.

Yes! Het is zaterdagochtend dus tijd voor een nieuwe challenge. Vandaag daagt Bianca ons uit om een nieuwe CAS creatie te maken met deze sketch.


 This week winner will receive a voucher from Shelly's images. 

Deze week heeft Shelly's images een waardebon ter beschikking gesteld voor digistempels


Let's take a look for the creations from our Design team.

Dit is wat het designteam er mee heeft gedaan.


Bianca:


Marlieke:SientjeLianneYvonne


Ellen:


Anja:


Please be sure when you link up your creation that it is a new clean and simple creation and that you link up to the blogpost with your creation and not your whole blog. Unfortunately we see every time again creations that are not CAS or there is been linked up to the whole blog instead of the blogpost with the creation. 

Als je een link achterlaat voor de creatie die je voor de uitdaging hebt gemaakt zorg er dan voor dat je naar de blogpost waar je creatie in staat linkt en niet naar je hele blog en dat het een creatie is volgens het clean and simple principe. helaas zien we regelmatig dat er naar het gehele blog is gelinkt dit kost ons erg veel tijd om je creatie te vinden of blijkt een creatie niet te voldoen aan de voorwaarden van het CAS principe.


zaterdag 6 april 2013

Winners challenge #14 Let's be inspired

Good Morning everyone. It's saturday again and this time it is time to announce the winners from challenge #14 "Let's be inspired".

Goedemorgen iedereen, het is al weer zaterdag en deze zaterdag is het tijd om de winnaars van challenge #14 "Let's be inspired" bekend te maken.

  Thank you all for joining this challenge. We've seen lots of beautiful cards.

 Bedankt voor jullie deelname. We hebben prachtige kaarten voorbij zien komen.

First the top 3 winners.

Eerst de top 3 winnaars.

1 - Josje


2 - Ellen


3 - Maaike 


Ladies congratulations! Grab our top 3 banner to place it on your blog.

Dames van harte gefeliciteerd. Jullie mogen de top 3 blinky uit de sitebar nemen om op jullie blog te plaatsen.

And now our Crazy for CAS winner ....

En dan nu onze Crazy for CAS winnaar ....Gemma please contact me so I can send you your price.

Gemma als je even contact met me kunt opnemen dan stuur ik je je prijs zo snel mogelijk toe.

Don't forget our Embellishment challenge? You have until Friday the 12th of April 8 pm

Vergeten jullie onze Embellishments challenge niet?  Je kunt nog mee doen tot vrijdagavond 12 april 8 uur.