zaterdag 29 juni 2013

Winnars Challenge #20 Jongens/mannenkaart.

                           Saturday, time to announce the winners from challenge #20: Masculine cards.

Zaterdag, tijd om de winnaars van challenge #20 jongens/mannenkaart bekend te maken.

Our top 3 winners are:

Onze top 3 winnaars zijn:

1 - Beverley


 2 - Hannelie


3 - Gonny


Our Crazy for CAS winner this time is,

Onze Crazy for CAS winnaar is deze keer,

Cynthia


This time we have also a honorabel mention,

Deze keer ook nog en eervolle vermelding,

Craftilicous


Cynthia please contact me so I can send you your price as soon as posible

Cynthia als je even contact met me opneemt dat kan ik je je prijs zo snel mogelijk toe sturen.

You have still time to play along with our Washitape challenge. The challenge will end friday July the 5th at 8 PM

Je kunt nog steeds meedoen met onze washitape uitdaging. de challenge sluit vrijdag 5 juli om 20:00

zaterdag 22 juni 2013

Challenge #21 Use washitape


Good morning, it's already Saturday so we have a new, fun challenge for you today. We challenge you to make a card or creation and use WASHITAPE. Washitape is hot at the moment and we (the ladies of the DT) all love washitape :-)

Goedemorgen, het is alweer zaterdag dus zijn we er weer met een nieuwe, leuk uitdaging voor jullie. We dagen jullie uit om een kaart  of creatie met WASHITAPE te maken. Washitape is helemaal in op dit moment, en wij (de dames van het DT) zijn allemaal dol op washitape, dus we hebben ons heerlijk uitgeleefd:

And you can also win washitape because our sponsor Kadocato will give away 3 rolls of washitape by the choice of the winner.


En je kunt ook nog eens washitape winnen want onze sponsor Kadocato stelt maar liefst 3 rollen washitape naar keus beschikbaar voor de winnaar.

(layout 30x30cm)


Yvonne:
(lay-out 30x30cm met foto's)


Unfortunately, this is the lastest creation of Yvonne for Crazy for CAS. Yvonne: thank you so much, we will miss you!

Deze prachtige layout is tevens de laatste bijdrage van Yvonne als DT-lild van Crazy for CAS. We vinden het erg jammer dat ze ons team gaat verlaten. Yvonne: namen ons allemaal: enorm bedankt!
Hope you will join us again. You will have until friday the 5th of July 08:00 PM

Jullie hebben tot vrijdag 5 juli 20:00 de tijd om je creatie te linken.

zaterdag 15 juni 2013

Winners Challenge #19 ton-sur-ton

                          Saturday, time to announce the winners from challenge #19: Ton-sur-ton.

Zaterdag, tijd om de winnaars van challenge #19 Ton-sur-ton bekend te maken.

Our top 3 winners are:

Onze top 3 winnaars zijn:And our Crazy for CAS winner for this challenge is ....

En onze Crazy for CAS winnaar voor deze challenge is .....
Please contact Sientje and she will send you your price as soon as possible. 

 Als je Sientje even mailt dan stuurt zij je je prijs zo snel mogelijk toe.zaterdag 8 juni 2013

Challenge #20: jongenskaart / mannenkaart

Good morning, it's already Saturday and not just a Saturday, the Sun is finally shining and it is really a great pleasure to be outside. And the nice thing about our hobby is that we can do it outside on the garden table at least the wind will not blow too hard of course ;) So we have a new, fun challenge for you today. We challenge you to make a card or creation for a man or a boy.  With father's day as an extra option. 

The ladies did a great job by making some beautiful cards to inspire you.

Goedemorgen, het is alweer zaterdag en wat voor een zaterdag? De zon schijnt lekker en het is nu echt genieten buiten. En het leuke van onze hobby is dat we dit ook buiten aan de tuintafel kunnen doen, mitst het niet te hard waait natuurlijk ;) dus hebben we vandaag weer een nieuwe, leuk uitdaging voor jullie, en waarschijnlijk raad je het al met vaderdag zo vlak voor de deur. We dagen jullie dan ook uit om een kaart  of creatie voor een man of een jongen te maken met als extra optie vaderdag. 


De dames zijn er weer mee aan de slag gegaan dus laat je inspireren.Hope you will join us again. You will have until friday the 21st of June 08:00 PM

Jullie hebben tot vrijdag 21 juni 20:00 de tijd om je creatie te linken.


zaterdag 1 juni 2013

Winners challenge #18


Sorry I am a little bit later than usually. But better late than never. So here are the winners from our Photo inspiration challenge. Again we've seen a lot of beautiful cards ladies you all are really talented! So it wasn't easy to pick a winner and the top 3.  But we did it.

Sorry vandaag ben ik wat later dan gewoonlijk. Maar beter laat dan helemaal niet, dus zijn hier de winnaars van onze foto-challenge. Opnieuw zijn er weer prachtige kaarten voorbij gekomen wat een talent! En dat maakte het niet de makkelijkste taak om hier uit een winnaar te kiezen. Maar het is weer gelukt.

Our top 3 with on the first place;

Onze top drie zijn met op de eerste plaats;

Rosina.


A shared second place for Klaske and

een gedeelde tweede plaats voor Klaske en


Tinie


Third place is for Dympie

Op drie staat DympieAnd our Crazy for CAS winner this week is Gerdine.

En onze Crazy for CAS winnaar deze week is Gerdine.


Gerdine please contact me so I can send you your price.

Gerdine als je even contact met me op neemt dan kan ik je je prijs toesturen.

You still have time to play along with our ton-sur-ton challenge. You have until friday june the 7th 8 PM. By my mistake the Mister Linky was closed but is open now.

Jullie hebben nog tijd om mee te doen met onze ton-sur-ton challenge. Deze loopt tot vrijdag 7 juni 20:00 Door een foutje van mij is de Mister Linky even gesloten geweest maar hij is nu weer open