zaterdag 31 augustus 2013

Challenge #26: Use waves on your creation.

Good morning, it's already time for a new challenge here at Crazy for CAS. This time, we ask you to use waves on your creation. And if you are thinking a little creative, you will see a lot of possibilities. 

Our DT  used the beautiful stamp sets from our amazing sponsor CAS-ual FridaysStamps. They will give away a voucher from 25 dollars for the winner. 

lets take a look to what our DT has made.

Goedemorgen, alweer tijd voor een nieuwe challenge hier bij Crazy for CAS. Deze keer vragen we aan jullie om golven op je creatie te gebruiken. En als je een beetje creatief denkt, kun je daar heel veel kanten mee op. 

Het DT mocht gebruik maken van stempelsets van onze geweldige sponsor CAS-ual FridaysStamps. Zij stellen een waardebon van maar liefst 25 dollar beschikbaar voor de winnaar. 

Het DT heeft er ook weer iets moois van gemaakt.

Ellen (set Countdown)


Marit (set Breathe)


Marlieke (set Amazeballs) (scrapbook-layout)


detailfoto's:Anja ( set Bold wishes)


Sientje (set Breathe)


Anita (Casual Elegance)


Miranda (Frankly)


Hope you will join us again. 

You'll have until friday september the 13th at 8PM to link up your creation.

Doen jullie weer mee?

Je hebt tot vrijdag 13 september 20:00 de tijd om je creatie te linken.

zaterdag 24 augustus 2013

Winners Challenge #24 Holidays


Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all participants.

 Top 3:


Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle deelnemers.

Top 3:

1. Yvonne van Bruggen


2. Kim


3. Marfien

From now, the number one of the top-3 may be guest designer with one of our next challenges. Yvonne, that's you! Please contact Sientje for more information.

Vanaf nu mag de winnaar van de top 3 als gastdesigner meedoen bij een van onze volgende challenges. Yvonne, dat ben jij! Als je wilt, mag je contact opnemen met Sientje voor meer informatie. 
And now.... the winner is.....

En mu.....  de winnaar...........
Please contact Sientje to claim your prize.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs.


You can still play with our  "embossing-challenge"  that will end on friday august the 30th at 8PM

Je kunt nog meedoen met de "embossing-challenge"  die loopt nog tot  vrijdag  30 augustus  20:00

zaterdag 17 augustus 2013

Challenge #25: Use embossing (wet or dry) on your CAS creation


Good morning all, it's  Saturday. And that means a new challenge. This time we're  going to use  our embossing folders and or embossing powder. Do you playing with us?


Goedemorgen allemaal, het is al weer zaterdag. En dat betekent een nieuwe uitdaging. Deze keer gaan we lekker aan de slag met onze embossing folders en of embossing poeder. Doen jullie mee?

This time we have another beautiful price provided by our sponsor Scrap-Unlimited.

A set of super beautiful resin flowers.  Oh and do you know that Scrap-Unlimited is also on the Crazy cards days in Den Bosch? With more of those beautiful embellisments in all colors of the Rainbow.

Deze keer hebben we weer een mooie prijs ter beschikking gesteld door onze sponsor Scrap-Unlimited

Een setje super mooie resin flowers.  O en weet je dat Scrap-Unlimited ook op de Knotsgekke kaartendagen in Den Bosch staat? Met nog meer van die mooie embellisments in alle kleuren van de regenboog.

Now let's take a look at what the design team made for great inspiration for you.

Wel laten we eens kijken naar wat het design team weer voor mooie inspiratie heeft voor jullie. 


Marlieke:
Anja:


Sientje:


You have time until Friday the 30th of August 8PM

Je hebt tot vrijdag 30 augustus 20:00 de tijd om mee te doen

zaterdag 10 augustus 2013

Winners challenge #23 new creation with your favorite MCSC challenge


Yeh time to announce some winners. 
So lets start;

Jippie tijd om een aantal winnaars bekend te maken.
Laten we van start gaan;

Number one in our top three is

Nummer 1 in onze top drie is Second place is for

De tweede plaats is voor And our number three is;

En nummer drie is;And our Crazy for CAS winner,

En dan nu onze Crazy for CAS winner,  Erna please contact me within a week to claim your 25 dollar gift certificate from CAS-ual friday stamps.

Erna wil je binnen een week contact met me op nemen zodat ik je je kadobon van CAS-ual Friday stamps ter waarde van 25 dollar  kan toesturen.

Don't forget to play along with our vacation challenge You have until friday the 16th 8PM.

Vergeten jullie niet om mee te doen met onze huidige vakantie challenge. Jullie hebben nog tot vrijdag 16 augustus 20:00

zaterdag 3 augustus 2013

Challenge #24 Vakantie / Holidays


We have had realy nice warm weather the past few weeks here in the Netherlands and it will stay warm and nice for a couple more weeks. And that while many of us probably have/had summerholiday. So we thought that that wouldt be a great idea for the challenge for this time ' holiday '. Take a look at the cards from our DT:

Wat hebben we de afgelopen weken toch warm weer gehad hier in Nederland. En het blijft ook nog wel even zo. En dat terwijl velen waarschijnlijk toch wel vakantie hadden / hebben. Dat bracht ons op het idee om de challenge voor deze keer ook maar ' vakantie'  te noemen. Kijk je mee naar de uitwerkingen van ons DT:Yes there is also a great price to win. This time a stamp set from Art Journey

Ook deze keer hebben we weer een mooie prijs om te winnen. Een stempelset van Art Journey 

You have until friday August the 16th 8PM

Je hebt tot vrijdag 16 augustus 20:00 de tijd om mee te doen