zaterdag 30 maart 2013

Challenge #15 Use embellishments 30

Good morning everyone. Its Saturday again and that means an other fantastic challenge.

First we will announce our two new design team members.

 Anja 

and Anita 

Goedemorgen allemaal. Het is alweer zaterdag en dat betekent dat er weer een superleuke uitdaging voor jullie klaarstaat. 

Maar allereerst willen we jullie onze twee nieuwe desing team leden voorstellen.

Anja 

en Anita 

This week we will also introduce you our new sponsor.

Deze week mogen we een nieuwe sponsor welkom heten.

Scrap-UnlimitedAn online store with really beautiful vintage embellishments.

Een webwinkel met werkelijk prachtige vintage embellishments.

The price you can win are these adorable resin flowers.

De prijs, beschikbaar gesteld door Scrap-Unlimited is dit setje mooie resinflowers.Well lets start with our challenge this week. We want to challenge you to make a card, a scrapbookpage or a project that's Clean And Simple and has one or two or as many embellishments as you want.

Laten we van start gaan met onze uitdaging van deze week. We dagen jullie uit om en kaart, een scrapbook pagina of een project te maken die Clean And Simple is en één, twee of zoveel embellishments bevat als dat je zelf wilt.

This is what our designteam came with.

Dit heeft ons designteam gemaakt.

Ellen
she used tiny little bells and a clip.


used a resinflower, some pearls and some sequins.


used chipboard figures 


used buttons and pearls 


used buttons, brads  and paper flowers.


used sequins


You have until friday the 12th of April 8 pm

Je kunt tot vrijdag 12 april 20:00 meedoen.


zaterdag 23 maart 2013

Winners MCSC becomes Crazy for CAS

Thank you all for letting everyone know about our change. We also want to thank you for all the sweet comments about the change and the new blog lay out.

Allereerst willen we jullie allemaal bedanken voor jullie enthousiasme over de verandering van MCSC naar Crazy for CAS. Ook het aantal deelnemers voor de uitdaging om dit op een originele manier bekend te maken.

What have we seen great blog-posts original ideas and even someone who has made cards inspired by our old logo and new logo

En wat hebben we leuke reacties voorbij zien komen originele ideeën en zelfs iemand die kaartjes heeft gemaakt geinspireerd door ons oude logo en nieuwe logo.

You all made it difficult for us to choose a winner, so that is why we have decided to use for this time the random.org to pick a winner for us.

Jullie hebben het ons moeilijk gemaakt hoor, om hier een winnaar uit te kiezen en daarom hebben we besloten om voor deze keer de random.org los te laten om voor ons een winnaar uit te kiezen.


Random.org chooses number 1 and that's Anita. Anita please contact me within a week and I will arrange that your price will be send to you as soon as possible

De random heeft gekozen voor inzending nummer 1 en dat is Anita. Anita als je binnen een week contact met me kunt opnemen dan zorg ik ervoor dat je prijs zo snel mogelijk jouw kant opkomt.

You have until Friday 08:00 pm to play along with our Let's be inspired challenge.

Jullie hebben nog tot vrijdag 20:00 de tijd om mee te doen met onze "let's be inspired" challenge

zaterdag 16 maart 2013

Challenge#14 Let's be inspired.

As you probably will know by now, we organize now every two weeks a fun challenge at Crazy for CAS. That's why we are back again today with a new challenge. The idea for this challenge comes this time from Lianne. Let's be inspired by one of the following texts. Just check out what the team has come up with.

Zoals jullie inmiddels wel zullen weten, organiseren we bij Crazy for CAS voortaan iedere twee weken een leuke challenge. Daarom zijn we vandaag alweer terug met een nieuwe challenge. Het idee voor deze challenge komt deze keer van Lianne:  Laat je inspireren door één van de volgende teksten. Het DT is ermee aan de slag gegaan, kijk maar eens mee:


This challenge is sponsored by: 

Deze keer worden we gesponsord door: 


Art journey stamps 
You can win this beautiful stamp-set.

Zij stellen deze mooie stempellap ter beschikking.

Pennibs


So lets start,

Laten we beginnen,


Janneke winner / winnaar challenge January / Januari

Are you joining us? You will have until Friday evening the 29th of March  20:00 Don't forget us to tell which text You've used.

Doe je ook weer gezellig mee? Je hebt de tijd tot vrijdagavond 29 maart 20:00 uur. Vergeet in je bericht niet te vermelden welke tekst je hebt gebruikt.

We will announce the winners from the challenge from March the 2nd at Saturday the 23th

We maken de winnaars van de challenge van 2 maart, zaterdag de 23ste bekend.

Don't forget our DT-Call

Vergeten jullie onze DT-Call niet?


zaterdag 9 maart 2013

Winners Blog-hop


Before I announce the winners from our Blog-hop I have some other news. Yes a lot of new stuff around here. Fun isn't it?

Voor ik de winnaars van de bloghop bekend maak heb ik eerst nog een ander nieuwtje. Veel nieuwe dingen hier. Maar dat is wel leuk toch? Ik houd in elk geval wel van nieuwe dingen.

Now we have changed our name and decided to have a great challenge every two weeks we would like to have some extra talented designers in our team. So yes here is a DT-Call.

Nu we onze naam hebben veranderd en besloten hebben elke twee weken een leuke challenge te houden, leek het ons wel zo leuk en gezellig om versterking te vragen van een paar talentvolle designers voor ons designteam. Dus jaha we hebben een DT-Call

So if you have or like

- a blog and you post actively
- a considerable number of followers
- CAS as your favorite style of card making
- to leave comments, also on our team blog
- to create ever 4 weeks a card or project
- to think about and work out new challenges
- a printer and don't mind working with digi's

well than I would say please send me an e-mail with DT-Call in the subject. You can find my e-mail in the sidebar by just clicking on our lovely e-mail owl.

In this e-mail you tell a little about your self, and why we should choose you as a member of our team.
Send with it 3 of your CAS creations you like the most and just one new one that you've never shared before on your blog. And most imported of all a link to your blog. You have until Saturday March 23th  March the 30th we will announce the new design-team members.

Dus heb je of, vind je het leuk

- een blog waar je regelmatig een bericht op plaatst
- Een redelijk aantal volgers
- CAS toch wel je meest favoriete stijl
- om reactie's achter te laten bij anderen en op het teamblog
- om elke 4 weken een kaart of project te maken
- om na te denken over nieuwe challenges en deze ook uit  te werken
- een printer en vind je het geen probleem om te werken met digi's

Stuur dan snel een mailtje met als onderwerp DT-Call. Mijn e-mail vind je in de zijbalk door  te klikken op onze mooie email-uil.

In deze e-mail vertel je over je zelf , en waarom wij jou als een lid van ons team zouden moeten kiezen.
Stuur deze met 3 van je mooiste CAS creaties samen met één nieuwe creatie die je nog niet op je blog hebt geplaatst. En niet te vergeten een link naar je blog. Je hebt tot zaterdag 23 Maart de tijd om te reageren. 30 maart maken we de nieuwe design team leden bekend.

So and now it's time to announce the winners from our blog-hop.

Thank you all for all that sweet and lovely comments on our cards and 1st blog  birthday!

En dan is het nu tijd voor de bekendmaking van de bloghop winnaars.

Bedankt voor al die lieve reactie's op onze bloghop en eerste blog verjaardag. Hartverwarmend!

So her are the winners / Hier zijn de winnaars 

On the blog of Marlieke the price goes to  / Op het blog van  Marlieke gaat de prijs naar

* Marja Kenter

On Bianca's blog the winner is  / Op Bianca's blog is de prijs gewonnen door

* Marian (uit Papendrecht)

On Miranda's blog is the winner / Op Miranda's blog is de winnaar

* Catharina

On the blog from Yvonne the price will go to / Op het blog van Yvonne gaat de prijs naar 

* Rosina

On Ellens blog the price goes to / Op Ellens blog gaat de prijs naar 

* Lia van Bruggen

On Lianne's blog the winner is / Op Lianne's blog is gewonnen door

* Mariette

On Marits blog the price will go to / Op Marits blog gaat de prijs naar 

* Nelleke

And on Sientje's  blog  the winner is /En op Sientje's blog is gewonnen door

* Linda vd velden

And then drum-roll ..............

En dan nu tromgeroffel .................

the big price on the challengblog it self goes to ..........

de grote prijs op dit challengeblog zelf gaat naar .........


* Maaike Huisman 

Lady's congratulations! / Dames van harte met jullie mooie prijzen!

Please contact the owner from the blog where you've won your price within a week after a week we will draw a new winner.

Willen jullie contact opnemen met de eigenares van het blog waar je je prijs hebt gewonnen? Doe dit wel voor volgende week zaterdag want anders trekken we een nieuwe winnaar.

And don't forget to play along with our "Let the world know about our new name challenge" Also there is a great price to win.

Vergeten jullie niet mee te doen met de uitdaging waarin we jullie vragen iedereen op een originele manier te vertellen dat we ons blog hebben veranderd en nog leuker hebben gemaakt? Want ook daar is een leuke prijs te winnen.

zaterdag 2 maart 2013

MCSC word/becomes Crazy for CAS


Het klopt, je bent hier gewoon op het blog van Mi CAS es Su CAS. Maar voordat we de winnaars van onze februari challenge bekend maken, hebben we eerst heel erg leuk nieuws voor jullie. Want we gaan veranderen! Nou ja, niet heel veel, maar toch genoeg om ons blog nog aantrekkelijke en leuker te maken voor jullie.

Yes, that's right. You are here on the blog of Mi CAS es Su CAS. Before we announce the winners of our February challenge we have some exciting news for you. We are going to change! well not quite a lot, but enough to make our challenge blog more attractive and more fun for you.

Wat gaat er veranderen? Wel allereerst de naam, vanaf nu gaan we door blogland onder de naam Crazy for CAS. Maar dat had je natuurlijk al gezien. We gaan nu elke 2 weken een challenge on-line zetten en we gaan ons blog in het Engels schrijven om zo ook toegankelijk te zijn voor deelnemers uit de hele wereld. De lay-out van ons blog verandert een beetje. Verder gaan we alleen nog een prijs uitreiken voor de nummer 1 van de top 3. De top 3 blijft gewoon. En natuurlijk blijven wij als design team om leuke challenges te bedenken en uit te werken voor jullie.

What's going to change? Well first of all we change our name, from now on, we will continue as Crazy for CAS but that is something you already saw. We are going online with a challenge every 2 weeks and we are going to write our blog in English so our blog will be accessible to participants all over the world. We Change the layout of our blog a bit. From now on we have only one prize, which is for the number 1 of the top 3.  Of course we as a Design Team will stay and we will continue to have fun challenges for you.

Dus iedereen mag het weten! En om het iedereen te laten weten hebben we deze week een heel ander soort challenge. Nee, geen kaartjes, maar wel creativiteit! En een SUPER prijs namelijk,


Wat moet je doen? Heel simpel. Plaats ons nieuwe logo op je blog (de oude mag je verwijderen) en maak een nieuw bericht aan waarin je op een hele leuke manier de mensen die jouw blog bezoeken laat weten dat wij gaan veranderen en nog leuker worden. Plaats daarna de link naar dat bericht hieronder bij de Mr. Linky en wie weet win jij die fantastische prijs.

So everyone should know! And to be sure everyone will know, we have a very different kind of challenge this week. No, no cards, but yes creativity! And an AWESOME price,


What to do? Quite simple. Take our new logo and put it on your blog (remove the old one) and create a new blog-post in which you tell, in a very creative way, to the people who visit your blog  that we are going to change and be even more fun. Then submit the link to that post below at the Mr. Linky and who knows you win that fantastic price.

Met grote dank aan CARIN voor ons prachtige nieuwe design.

With a special thanks to CARIN, she made this fantastic new design.

En dan nu........ tromgeroffel, want we zijn de winnaars van de februari challenge niet vergeten.
Met maar liefst 64 deelnemers deze maand, (wauw!) was het niet de makkelijkste taak om een top drie samen te stellen. Zoveel mooie kaarten voorbij zien komen zoveel leuke uitwerkingen van de sketch. Top dames! Uiteindelijk is onze keus gevallen voor de volgende drie inzendingen.

And then........ drum roll, because we haven't forget the winners of our February challenge.
With no less than 64 entries this month, (Wow!) It was not easy  for us to put a top 3 together. So many beautiful cards we have seen, so many wonderful interpretations of the sketch. You've done a great job ladies! Eventually, we chose these three entries.

 1:  Judith


2:  Monique3:  Henriët


Maar we zijn er nog niet deze maand nog één keer een random winnaar en dat is deze maand geworden,

But we are not there yet, this month one more time a random winner and  this month that is,
Dames als jullie even contact met mij willen opnemen dan zorg ik ervoor dat de prijsjes zo snel mogelijk jullie kant opkomen.

Ladies please contact me, I'll take care of sending you your price as soon as possible.