zaterdag 28 december 2013

Winners Challenge #33 colourchalenge


Goodmorning everyone on this last saturday from 2013. Hope you all had a wonderful Christmas.
We had a lot of  wonderful entries. Thank You !

Goedemorgen op deze laatste zaterdag van 2013. Ik hoop dat jullie allemaal een heel erg gezellige kerst hebben gehad.  En wat een super mooie inzendingen deze keer. Bedankt!

Top 3


Karen please contact me, you may be our guest designer for one of our following challenges.

Karen neem je even contact met me op? Je mag onze gastdesigner zijn voor een van de volgende challenges.

And our Crazy for CAS winner this time is ...

En onze Crazy for CAS winaar deze keer is ...Cynthia please contact me to recieve your price.

Cynthia neem je even contact met me op zodat ik er voor kan zorgen dat je prijs jouw kant opkomt.

You can still play along with our current challenge Anything goes as long as you card is CAS. You can enter your creation until friday January 3 2014 8PM

Je kunt nog steeds meedoen met onze huidige challenge alles mag zolang je creatie maar CAS is. je kunt nog inzenden tot zaterdag 3 januari 2014 20:00

woensdag 25 december 2013

Merry ChristmasThe Crazy for CAS design team wishes you a wonderfull Christmas, we as a team want to thank you for your kind comments, fantastic entries and enthusiasm. We also want to thank all our sponsors for all the great prizes that have been made available for the winners of our challenges.

Het design team van Crazy for CAS wenst jullie een hele fijne, super gezellig kerst, tevens willen wij als team jullie bedanken voor jullie lieve reactie's, fantastische inzendingen en enthousiasme. Ook willen we al onze sponsors  bedanken voor al de mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld voor de winnaars van onze challenges.

zaterdag 21 december 2013

Challenge #34 Anything goes


It's already the last Saturday of 2013 which we come to you with a new challenge. The year passed so quickly, And in the meantime we exist almost two years! Thanks to all the people who are following us since almost the beginning, but certainly also thanks to all our new followers. And of course, thanks in particular to our loyal participants; without your enthusiasm, no challenge blog of course.

Because we have all are busy enough these days, we keep the challenge this time very easily, namely: ANYTHING GOES (as long as it's CAS!). Must succeed, right?!

Het is alweer de laatste zaterdag van 2013 waarop we met een nieuwe uitdaging komen voor jullie. Wat is het jaar toch omgevlogen, vinden jullie ook niet? En ondertussen bestaan wij ook alweer bijna twee jaar! Dank aan alle mensen die ons al vanaf vrijwel het begin volgen, maar zeker ook dank aan alle nieuwe volgers die erbij gekomen zijn en nog steeds komen. En in het bijzonder dank natuurlijk aan onze trouwe deelnemers; zonder jullie enthousiasme, geen challengeblog natuurlijk.

Omdat we het allemaal al druk genoeg hebben deze dagen, houden we de uitdaging deze keer heel gemakkelijk, namelijk: ALLES MAG. (Als het maar CAS is!). Moet lukken toch?!

The winner will receive a surprise package.

De winnaar ontvangt een verrassingspakketje.


The DT will close this challenge year with amazing creations, just take a look:

Het DT sluit dit challengejaar af met spetterende creaties, kijk maar mee:


 SientjeAnita
You can link up your creation until friday the 3rd of January 8PM

Je kunt je creatie tot vrijdag 3 januari 2014 20:00 linken.

zaterdag 14 december 2013

Winners #32 Recycling

Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 19 participants last challenge.

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 19 deelnemers die met onze laatste challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:

1. Coby:


AND ALSO

1. Willy


(please contact Sientje. You may be our guest designer if you like)
(nemen jullie even contact op met Sientje, want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn)

2. MaaikeAND ALSOLadies, don't forget to grab our top 3 badge for on your blog.

Dames, neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen


And the winner.........

En de winnaar...........

José!Please contact Sientje to claim your prize. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs. En als je het leuk vindt, mag je onze winnaarsbadge op je blog plaatsen.

You can still play with our  new challenge  that will end on friday november the 22th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog

Je kunt nog meedoen met onze huidige challenge. Die loopt nog tot  vrijdag  20 december  20:00
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

zaterdag 7 december 2013

Challenge #33 Colourchallenge

Good morning everyone. Boy, time is flying, this week is already the second last challenge from 2013.
This time we have a colorful challenge for you.

Create a CAS creation in blue-grey/silver. With as dessert option - Christmas

Goede morgen iedereen. Tjonge wat gaat de tijd snel zeg, deze week alweer de een na laatste uitdaging van 2013. 
Deze keer hebben we een kleurige uitdaging voor jullie.

Maak een CAS creatie in de kleuren blauw -grijs/zilver. Met als extra optie - Kerst


This challenge is sponsored by Stampin'Utopia with a great Stampin'Up price. The price is a surprise but Miranda knowing it is a very nice surprise.

Deze uitdaging worden gesponsord door Stampin'Utopia met een leuke Stampin'Up prijs. Wat dat is blijft nog even een verrassing maar Miranda kennende is het een hele mooie verrassing. 

The Design team has been very busy to create a lot of blue grey inspiration for you.

Het Design team is weer druk bezig geweest om jullie een heleboel blauw grijze inspiratie te geven.

Marlieke:


Marit
Anja;


You can link up your CAS creation until friday december the 20 at 8PM

Je kunt je CAS creatie linken tot vrijdag 20 december 20:00